THAM GIA H.O.G.®

Bạn sắp hoàn tất! Hãy điền vào biểu mẫu bên dưới để bắt đầu hành trình của bạn với Harley Owners Group®.
  1. THÔNG TIN HỘI VIÊN MỚI
  2. KHOẢN THANH TOÁN
  3. XÁC NHẬN
*Các trường bắt buộc

CHỌN QUỐC GIA CỦA HỘI VIÊN

CHỌN LOẠI HỘI VIÊN

Tư cách hội viên H.O.G. toàn diện chỉ áp dụng cho chủ sở hữu xe mô tô Harley-Davidson®. Tư cách hội viên toàn diện cung cấp cho bạn gói lợi ích hội viên toàn diện nhất.

Số nhận dạng phương tiện (VIN) được in trên cả khung và động cơ của xe, đồng thời có trong hầu hết các thẻ bảo hiểm xe mô tô.

Tự động gia hạn tư cách hội viên của tôi Khi chọn tùy chọn tự động gia hạn, bạn sẽ bị tính phí trước ngày gi a hạn 90 ngày. (Đây là thời điểm bạn sẽ nhận được thông báo gia hạn đầu tiên nếu không chọn tùy chọn tự động gia hạn.) Gia hạn tự động cho kỳ hạn là một năm.

Tư cách hội viên H.O.G. liên kết được lập cho gia đình và bạn bè của chủ sở hữu xe mô tô Harley-Davidson®. Theo đó, bất kỳ ai được một hội viên toàn diện bảo trợ sẽ được hưởng các lợi ích tuyệt vời dành cho hội viên liên kết. Số lượng hội viên liên kết mà một hội viên toàn diện có thể bảo trợ là không giới hạn.

Bạn cần có số hội viên toàn diện để tham gia với tư cách là hội viên liên kết. Vui lòng nhập số hội viên H.O.G. toàn diện cho người bảo trợ của bạn.
Tự động gia hạn tư cách hội viên của tôi Khi chọn tùy chọn tự động gia hạn, bạn sẽ bị tính phí trước ngày gi a hạn 90 ngày. (Đây là thời điểm bạn sẽ nhận được thông báo gia hạn đầu tiên nếu không chọn tùy chọn tự động gia hạn.) Gia hạn tự động cho kỳ hạn là một năm.

THÔNG TIN HỘI VIÊN MỚI


Before you submit your information to this form, please read and understand our Privacy Policy from the link below. By submitting to this form, it is recognized that you have read and understood our Privacy Policy. Chính sách bảo mật.
I’d like to receive information regarding Harley-Davidson marketing such as product, service, legal , event and campaign.* Bạn có muốn nhận các email định kỳ về sản phẩm và dịch vụ của Harley-Davidson® không?*  
Chọn để nhận Bản tin nội bộ của H.O.G. và các thông báo khác về sản phẩm và dịch vụ của H-D.

Hãy đăng ký Ladies of Harley cho tôi® Chọn tùy chọn này để thêm Ladies of Harley® vào tư cách hội viên của bạn. (Tùy chọn này không thêm người khác vào tư cách hội viên của bạn.)

Auto renew my Roadside Assistance Auto renew Roadside Assistance is only available when auto renew membership is enabled. Please check the box for auto renew membership to enable the option to auto renew Roadside Assistance.

Khi chọn hộp này, tôi đồng ý rằng tôi đã đọc Chính sách bảo mật.